500 đồng Việt Nam 1985

250.000₫
LIÊN HỆ SHOP, GỌI NGAY 0933 64 54 94. Tiền cổ 500 đồng 1985. Tiền 500 đồng hồi xưa thời bao cấp. Tiền giấy cotton 500 đồng Việt Nam năm 1985. Mệnh giá lớn nhất trong bộ 1985.

TIỀN 500 ĐỒNG VIỆT NAM 1985

Tờ tiền giấy 500 đồng Việt Nam 1985 là tờ tiền lớn nhất thời bao cấp và cũng là cuối cùng.

Tờ tiền cổ 500 đồng 1985 có giá trị cao vào ngày xưa, dùng để trả lương cho công chức nhà nước.

Mặt trước của tờ tiền xưa 500 đồng 1985 là hình quốc huy giữa được dời lên trên cao, bên phải là hình chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặt sau của tiền là hình nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Màu đỏ của tờ 500 đồng Việt Nam 1985 làm bạn rất dễ nhầm lẫn với tờ năm 1988 đang lưu hành, đồng thời màu của nó cũng khá giống với tờ 10k cotton đỏ năm 1993.

Tham khảo thêm về bộ tiền cotton 1985 thời bao cấp