Giấy năm đồng vàng - 5 đồng Đông Dương 1946

500.000₫
Tờ 5 đồng Đông Dương 1946 (5 piastre Indochina) hay còn gọi là giấy năm đồng vàng hay 5 đồng tháp bayon. Mặt trước là nữ thần Marianne đội mũ sắt cầm giáo, mặt sau là vũ nữ Khmer cùng tháp 4 mặt Bodhisattva Avalokitesvara.

Giấy 5 đồng vàng tháp bayon - tiền cổ Đông Dương được phát hành trong giai đoạn Pháp thuộc dùng tại 3 nước Việt - Campuchia - Lào. Mẫu tiền này in hình nữ thần Marianne tượng trưng cho sự bình đẳng - tự do - bác ái, với 3 mẫu chữ kí khác nhau. Nó được phát hành lần đầu vào năm 1932 nhưng khi có thống đốc ngân hàng mới lên thay thì cũng thay đổi chữ kí. Tiền không hiếm, số lượng nhiều.