Xu 5 cents Mỹ

20.000₫
Đồng xu 5 cents Mỹ gái trị không bao nhiêu, tương đối thấp gần như chỉ mua được 1 điếu thuốc. Nó làm bằng hợp kim đồng - nickel nên rất cứng. Mặt trước xu là hình tổng thống Thomas Jefferson của Hoa Kỳ. Mặt sau xu là Monticello - nhà của ông.  Shop giao ngẫu nhiên một năm bất kì. Không nhận chọn năm theo yêu cầu.
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...