30 đồng Việt Nam 1981 serial nhỏ

300.000₫
LIÊN HỆ SHOP, GỌI NGAY 0933 64 54 94. Tờ 30 đồng đầu tiên của Việt Nam. Tiền ngày xưa 30 đồng. Tờ 30 đồng thời bao cấp. Tờ 30 đồng Tố Hữu. Bán tiền cổ 30 đồng. Tại sao không có tiền mệnh giá 3. 

TỜ TIỀN 30 ĐỒNG NĂM 1981

Lần đầu tiên Việt Nam phát hành tờ 30 đồng tiền giấy của năm 1981, đây được xem là sự học tập từ các nước của khối Xã Hội Chủ Nghĩa.

Các nước trong khối Cộng Sản đều có mệnh giá số 3 hoặc 30 đến 300. Riêng Việt Nam có 2 tờ tiền mệnh giá 30 đồng, tờ còn lại được phát hành năm 1985.

Mặt trước tờ tiền 30d là hình quốc huy và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặt sau tờ tiền 30 đồng Việt Nam 1981 là hình ảnh Bến Nhà Rồng. Một địa điểm luôn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, nơi đây là nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.

Tờ tiền cổ 30 đồng Việt Nam 1981 có những đặc điểm thu hút như màu đỏ nhạt, hoa văn đẹp, điểm xuyến nhiều nét hội họa và hình ảnh Bến Nhà Rồng như được lồng vào một khung tranh.

Vào thời điểm phát hành, tiền có ý nghĩa rất lớn trong việc khai thông thêm một mệnh giá để thuận tiện cho lưu hành. Đa phần tiền mệnh giá 30 đồng này không hiếm nhưng lại ít gặp bên ngoài, người dân chỉ thuận tiện sử dụng các mệnh giá 1 -2 -5 là đủ. 

Lúc này chính phủ chưa nhận biết được sự sai lầm trong lưu thông tiền tệ, vẫn ra quyết định phát hành thêm tờ 30 đồng năm 1985 màu xanh nhưng sau đó đã bị đình chỉ lưu thông. Nhu cầu dùng tờ 30 đồng không cao, thậm chí nó còn gây khó khăn cho những người không biết tính toán. Cuối cùng cả 2 mệnh giá 30 đều đã bị bãi bỏ ngay sau đó.

Nhiều người hay tìm kiếm tờ 30.000 đồng là sai, ở thời kì bao cấp này chỉ có mệnh giá 30 mà thôi. Tiền nằm trong bộ tiền phát hành bổ sung cho bộ tiền xưa năm 1976.